Vipa Radiomodul VM S Plus

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Rádiomodul VIPA VM S Plus na vodomery Sensus

Wireless M-Bus OMS kombatibilný

Elektronický rádiomodul VM S Plus je rozšírenou verziou radiomodulu VM S s bezdrátovým prenosom dat Wireless M-Bus vybaveným otvoreným komunikačným štandartom OMS.

Rádiomodul je možné osadiť na vodomer pri jeho výrobe, montáži alebo kedykoľvek dodatočne a vďaka tomu je vhodný i pre existujúcich užívateľov s už nainštalovanými vodomermi. Pri osadení je nutné spárovať  konkrétny rádiomodul s vodomerom a prenášané už budú konkrétne údaje o stave spotreby. Pri dodatočnej montáži bez spárovania je odosielaná spotreba od okamihu jeho inštalácie - aktivácie.

Dôraz na bezpečnosť

Rádiomodul je vybavený aktívnou antimagnetickou ochranou, ktorá zaisťuje registráciu pokusov o ovplyvnenie funkčnosti celého vodomeru pomocou priloženého magnetu.

Elektronická plomba pri pokuse o odstránenie rádiomodulu z vodomeru  registruje chybový stav a tento je následne  súčasťou vysielaných záznamov.

Radiomodul VIPA VM S na vodoměry Sensus
 

Prínosy

 •  odpočet bez vstupu do bytu
 •  pamäť posledných 18 mesačných námerov
 •  vylúčenie chýb spôsobených ručným spracovaním nameraných údajov
 •  zrýchlenie spracovania nameraných hodnôt
 •  plne kontrolovateľný odpočet bez možnosti zásahu odčítateľa

Kompatibilné zariadenia

Doba životnosti 10 rokov + rezerva
Napájanie 3 V lítiová batéria
Ochrana aktívna antimagnetická ochrana, elektronická plomba proti neoprávnenej manipulácii
Rozmery púzdra (mm) 64 x 34 x 35
Komunikační protokol RCom - obojstranná šifrovaná komunikácia
Nosná frekvencia 868,299 MHz
Šírka kanála 199.951 kHz
Vysielací výkon (max.) 10 mW
Dátová bitová rýchlosť 19,2 kBd
Pamäť prístroja stavy za posledných 18 mesiacov
Kalendárne funkcie nastaviteľný deň uloženia mesačného stavu
Prevádzková teplota 0 °C - 80 °C
Krytie IP 65

 

Biomasa - výroba tepla

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Biomasa centrálne riadenie

 

Výroba tepla z biomasy v Bánovciach nad Bebravou.

Rok 2008 - august: Spustenie kotla Kohlbach s výkonom 4 MW  na spaľovanie drevoštiepky do skúšobnej prevádzky.

Rok 2009: 35 % využitie kotla na spaľovanie drevoštiepky v meste Bánovce nad Bebravou.

Rok 2010: Realizácia projektu na využitie kotla na drevoštiepku - dodávka TÚV pre sídlisko Stred.

Rok 2011-2013: Využívanie kotla Kohlbach na drevoštiepku - 100 % využitie na dodávku tepla a TÚV pre sídlisko Dubnička, v letných mesiacoch aj na dodávku TÚV pre sídlisko Stred.

Výroba tepla v Bánovciach nad Bebravou:
40 % - obnoviteľný zdroj
60 % - plyn

Cena tepla je stanovená pre celé mesto jednotná, čo znamená, že je prínosom úspor pre každú domácnosť v meste Bánovce nad Bebravou napojenú na centrálne vykurovanie.

Biomasa kotol

Biomasa kotol

Biomasa

Vipa EC Radio Plus

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Viacsnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio Plus

Elektronický viacsnímačový indikátor vykurovacích nákladov slúži k rozúčtovaniu nákladov na vykurovanie v objektoch
s centrálnou dodávkou tepelnej energie. Umožňuje každému užívateľovi bytu podieľať sa na úhrade nákladov na
vykurovaní celého objektu iba čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s tepelnou energiou.

Indikátor vykurovacích nákladov VIPA EC Radio integruje teplotu vratnej vody z vykurovacieho telesa, ktorá je hlavným ukazovateľom využitia inštalovaného výkonu.

Prínosy

 •  odpočet bez vstupu do bytu
 •  vylúčenie chýb spôsobených ručným spracovaním nameraných údajov
 •  zrýchlenie spracovania nameraných hodnôt
 •  pamäť na posledních 18 mesačných námerov
 •  plne kontrolovateľný odpočet bez možnosti zásahu odpočítateľa
Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio
 


Technika na Vašej strane

Moderný mikroprocesorem riadený indikátor s pamäťou obsahujúcou informáciu o námere za posledných 18 mesiacov
a k dátumu zúčtovánia. Je vybavený vysoko citlivými teplotnými snímačmi a spĺňa všetky požiadavky na získanie kvalitného námeru pre spravodlivý rozpočet nákladov na vykurovanie. Indikátor je vybavený elektromechanickou
poistkou, ktorá stráži pokusy o demontáž prístroja.

Rádiový prenos nameraných údajov prináša najvyšší komfort, vysokú bezpečnosť, rýchlosť a presnosť pri zbere údajov potrebných k prevedniu rozpočtu. Indikátor používa nový obojstranný komunikačný protokol Rcom. Táto komunikácia je realizovaná na frekvencii 868MHz s vysielacim výkonom 10mW.d

Kvalita a presnosť

Indikátory VIPA používajú jedinečný prístup k indikácii pomernej spotreby tepla a následnemu rozúčtovaniu nákladov na vykurovanie. Rozhodujícím faktorom nie je teplo dodané vykurovacím telesom, ale vypočítaná priemerná teplota meranej miestnosti odvodená z teploty spiatočky.

Komplexné riešenie

Indikátor vykurovacích nákladov je iba jedným z faktorov kvalitného a spravodlivého rozúčtovania nákladov na vykurovanie. Ponúkame dlhodobé komplexné zabezpečenie spravodlivého rozúčtovania nákladov  pomocou vlastného software VipaCalc optimalizovaného pre rýchle a bezproblémové prevedenie rozpočtov v desiatkach tisíc bytov.

 

Kompatibilné zariadenia

Rádiomodul VIPA VM S pre vodomery Sensus Residia
Elektronický vodomer KADEN typu S 060 a S 65.

Oblasť použitia

Indikátor je určený pre objekty s dvoj rúrkovou vykurovacou sústavou. Pre jedno rúrkové vertikálne alebo horizontálne sústavy doporučujeme odbornú vstupnú konzultáciu. Je určený pre väčšinu vykurovacích telies a konvektorov. Nie je možné ho použiť pre vykurovacie telesá vybavené dodatočným zdrojom tepelnej energie alebo s premenlivým tepelným výkonom, napr. kúpelňové rebríky doplnené o vykurovaciu patronu alebo konvektory s ventilátorom.

 

 


 •  Zobrazované údaje

  Slučka 1.

  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód

  Slučka 2.

  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód

  Ďalšie voliteľne zobrazované údaje:

  • KZ - kontrolná teplota spiatočky
  • PT - priemerná teplota miestnosti
  • TZ - teplota spiatočky
  • PZ - priemerná teplota spiatočky
  • ZD - zúčtovaci dátum
  • AD - aktuálny dátum

  zobrazenie údajov je závislé na konkrétnom nastavení indikátora

   

   Technické údaje indikátora

  Doba životnosti 8 rokov + rezerva
  Napájanie 3 V lithiová batéria
  Displej LC displej
  5 numerických zn. + 2 alfanumerické zn. + symboly
  zvýšená odolnosť proti vysokým teplotám
  Stupnica jednotná
  Ochrana mechanická plomba, elektromechanická poistka s detekciou manipulácie
  Rozmery púzdra (mm) 71 * 44 * 60
  Komunikačný protokol Rcom - obojsmerná šifrovaná komunikácia
  Nosná frekvencia 868,299MHz
  Šírka kanála 199.951kHz
  Vysielací výkon (max.) 10mW
  Dátova bitová rýchlost 19,2kBd
  Pamäť prístroja námery za posledných 18 mesiacov
  námer k dátumu zúčtovania
  Kalendárne funkcie nastaviteľný začiatok a koniec vykurovacieho obdobia
  nastaviteľný dátum zúčtovania
  Letná indikácia Δt > 4 K (teplota spiatočky - teplota miestnosti)
  Zimná indikácia teplota spiatočky > 10 °C (alebo nastaviteľná)
  Prevádzková teplota 0 °C - 80 °C
  Ovládanie tlačidlové, 3 typy stlačenia
  Prevedenie

  trojsnímačové

  Krytie IP 31 (namontovaný indikátor)

   

 •  

Zákony a legislatíva

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Zákony a Legislatíva