Biomasa - výroba tepla

Biomasa centrálne riadenie

 

Výroba tepla z biomasy v Bánovciach nad Bebravou.

Rok 2008 - august: Spustenie kotla Kohlbach s výkonom 4 MW  na spaľovanie drevoštiepky do skúšobnej prevádzky.

Rok 2009: 35 % využitie kotla na spaľovanie drevoštiepky v meste Bánovce nad Bebravou.

Rok 2010: Realizácia projektu na využitie kotla na drevoštiepku - dodávka TÚV pre sídlisko Stred.

Rok 2011-2013: Využívanie kotla Kohlbach na drevoštiepku - 100 % využitie na dodávku tepla a TÚV pre sídlisko Dubnička, v letných mesiacoch aj na dodávku TÚV pre sídlisko Stred.

Výroba tepla v Bánovciach nad Bebravou:
40 % - obnoviteľný zdroj
60 % - plyn

Cena tepla je stanovená pre celé mesto jednotná, čo znamená, že je prínosom úspor pre každú domácnosť v meste Bánovce nad Bebravou napojenú na centrálne vykurovanie.

Biomasa kotol

Biomasa kotol

Biomasa