O nás

Elektrická energia, plyn, voda, teplo. Bez ich dodávky si na začiatku 21 storočia nevieme predstaviť žiadnu civilizovanú domácnosť.

Elgas LogoELGAS, člen skupiny GGE                                                                         GGE a.s. 

Firma BYTTHERM, s.r.o. zabezpečuje do bytov teplo a TÚV. V súčasnej dobe sú energie najvyššie nákladové položky v každej domácnosti. Efektívne zníženie nákladových položiek predstavuje znižovanie mernej spotreby tepla na vykurovanú plochu. Znižovanie mernej spotreby tepla na vykurovanú plochu pri zachovaní tepelného štandardu je možné dosiahnuť radom na seba nadväzujúcich technických opatrení:

Zmeny v tepelných zariadeniach firmy BYTTHERM, s.r.o., po ktorých došlo k výraznému zníženiu energetickej náročnosti vykurovaných domácnosti a občianskej vybavenosti v Bánovciach nad Bebravou od roku 1992 - 2015:

 • osadenie pomerových meračov VIPA na vykurovacie telesa v celom meste
 • rekonštrukcia tepelných zdrojov - výmena kotlov a technológie výroby tepla
 • montáž meračov tepla a TÚV na päte domu
 • montáž bytových vodomerov na TÚV
 • hydraulické vyregulovanie vonkajších rozvodov
 • vybudovanie centrálneho dispečingu
 • plynová kotolňa Sever - rekonštrukcia technológie výroby tepla a TÚV
 • kotolňa Stred - rekonštrukcia technológie výroby tepla a TÚV
 • sever - bezkanálove vedenie systému STAR - PIPE
 • montáž termostatických ventilov
 • vybudovanie komunikačných sieti modernizácia VS - 1 - 4 Dubnička
 • modernizácia energoblok - Stred
 • bezkanálove vedenie Sever
 • hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov TÚV
 • výmena predizolovaného potrubia
 • kotolňa Prednádražie - dodávka a montáž - komíny
 • kotolňa Prednádražie - výmena kotlov
 • výmena predizolovaného potrubia, bezkanálove vedenie Dubnička 1. etapa
 • využitie geotermálnej vody - Prednádražie
 • tepelný kanál - plaváreň, futbalový štadión, hotel Kanada
 • repasácia prietokomerov ÚK - Dubnička
 • termokondenzor Prednádražie
 • overenie a modernizácia pätných meračov ÚK
 • čerpadlá a tlaková stanica k výrobe TÚV Sever 1, Stred
 • čerpadlo Grundfos s frekvenčným meničom kotolňa Dubnička
 • výmenník tepla TÚV ALFA LAVAL VS 1,2,4 Dubnička
 • úprava vody SUPERTOK VS 1 Dubnička
 • bezkanálove vedenie primárnych a sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - VS1, VS4 Dubnička
 • rekonštrukcia a modernizácia ekvitermeckej regulácie kotolňa Sever 1, 2
 • doskový výmenník, ÚK VS 1, 2, 3, 4 - Dubnička
 • bezdrôtový prenos údajov riadiaceho systému výroby ÚK a TÚV na DC
 • rekonštrukcie tepelných rozvodov TÚV Prednádražie, Družstevná ul., 1 - 2. etapa
 • montáž vodomerov TÚV DF 20 na pätu domu - sídlisko Dubnička, Sever, Prednádražie, Stred
 • rekonštrukcia tepelného kanála ÚK a TÚV úsek "A, B, D " Sever
 • výmena predizolovaného potrubia - primárny rozvod Billa - VS4
 • prenos údajov cez komunikačný kábel prednádražie - DC
 • montáž horákov BENTONE - kotolňa Stred, Sever, Dubnička
 • zavedenie riadiaceho systému Siemens novej generácie - nadstavba
 • prenos údajov pre riadenie prevádzky cez vlastnú optickú sieť

 

MODERNIZÁCIA KOTOLNE

 • merná spotreba 83,33 až 127,77 kWh/m2 v roku 2004 oproti 255,55 kWh/m2 v roku 1991
 • kompletná plynofikácia, rekonštrukcia kotolní zo 17 zdrojov na 7
 • výrazné zníženie emisných škodlivín hlboko pod normu
 • hydraulické vyregulovanie primárnych a sekundárnych rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody
 • centrálny dispečing - počítač riadi výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v štyroch kotolniach a 9 výmenníkových staniciach, bezobslužná prevádzka
 • využívanie odpadového tepla z komína
 • využívanie termálnej vody na predohrev teplej úžitkovej vody a pre Plaváreň
 • prenos údajov z pätných meračov tepla domov, kotolní, výmenníkových staníc na centrálny dispečing
 • frekvenčné upravovne vody
 • frekvenčné meniče otáčok elektrických motorov
 • automatické odstraňovanie vodného kyslíka a nečistôt z uzavretých primárnych a sekundárnych rozvodov tepla
 • nepretržitá havárijná služba centrálneho dispečingu pre celé mesto
 • nahradenie starých rozvodov tepla predizolovanými potrubiami

 

MODERNIZÁCIA DOMY

 • pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov VIPA
 • hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK a TÚV
 • termostatické ventily HONEYWEL
 • vodomery na studenú a teplú úžitkovú vodu v bytoch
 • reflexná fólia za radiátorom
 • merač tepla na päte domu
 • merače teplej úžitkovej vody na päte domu