Vipa Radiomodul VM S Plus

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Rádiomodul VIPA VM S Plus na vodomery Sensus

Wireless M-Bus OMS kombatibilný

Elektronický rádiomodul VM S Plus je rozšírenou verziou radiomodulu VM S s bezdrátovým prenosom dat Wireless M-Bus vybaveným otvoreným komunikačným štandartom OMS.

Rádiomodul je možné osadiť na vodomer pri jeho výrobe, montáži alebo kedykoľvek dodatočne a vďaka tomu je vhodný i pre existujúcich užívateľov s už nainštalovanými vodomermi. Pri osadení je nutné spárovať  konkrétny rádiomodul s vodomerom a prenášané už budú konkrétne údaje o stave spotreby. Pri dodatočnej montáži bez spárovania je odosielaná spotreba od okamihu jeho inštalácie - aktivácie.

Dôraz na bezpečnosť

Rádiomodul je vybavený aktívnou antimagnetickou ochranou, ktorá zaisťuje registráciu pokusov o ovplyvnenie funkčnosti celého vodomeru pomocou priloženého magnetu.

Elektronická plomba pri pokuse o odstránenie rádiomodulu z vodomeru  registruje chybový stav a tento je následne  súčasťou vysielaných záznamov.

Radiomodul VIPA VM S na vodoměry Sensus
 

Prínosy

  •  odpočet bez vstupu do bytu
  •  pamäť posledných 18 mesačných námerov
  •  vylúčenie chýb spôsobených ručným spracovaním nameraných údajov
  •  zrýchlenie spracovania nameraných hodnôt
  •  plne kontrolovateľný odpočet bez možnosti zásahu odčítateľa

Kompatibilné zariadenia

Doba životnosti 10 rokov + rezerva
Napájanie 3 V lítiová batéria
Ochrana aktívna antimagnetická ochrana, elektronická plomba proti neoprávnenej manipulácii
Rozmery púzdra (mm) 64 x 34 x 35
Komunikační protokol RCom - obojstranná šifrovaná komunikácia
Nosná frekvencia 868,299 MHz
Šírka kanála 199.951 kHz
Vysielací výkon (max.) 10 mW
Dátová bitová rýchlosť 19,2 kBd
Pamäť prístroja stavy za posledných 18 mesiacov
Kalendárne funkcie nastaviteľný deň uloženia mesačného stavu
Prevádzková teplota 0 °C - 80 °C
Krytie IP 65