Chemické čistenie

Firma BYTTHERM, s.r.o. zabezpečuje aj chemické čistenie.
 
Činnosť, ktorá prichádza na rad vtedy, keď sa rozvody ÚK a TÚV, výmenníky tepla začnú správať ináč ako sa majú a na čo boli určené.Vtedy účinne pôsobí chémia. Chemickým čistením sa odstraňuje usadený vodný kameň z vnútornej strany rúr a zabezpečuje sa tak priepustnosť jednotlivých dimenzii potrubí. Pri výmenníkoch tepla usádzaním vodného kameňa dochádza k zmenšovaniu výhrevnej plochy a zvyšovaniu potreby tepla na ohrev ÚK a TÚV a nehospodárnosti prevádzky výroby tepla.

Chemické čistenie