Vipa Radiomodul VM S

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Rádiomodul VIPA VM S na vodomery Sensus

Elektronický rádiomodul VM S je určený pre montáž na vodomery Sensus Residia pre umožnenie vzdialeného odpočtu nameraných hodnôt.

Rádiomodul je možné osadiť na vodomer pri jeho výrobe, montáži alebo kedykoľvek dodatočne a vďaka tomu je vhodný i pre existujúcich užívateľov s už nainštalovanými vodomermi. Pri osadení je nutné spárovať  konkrétny rádiomodul s vodomerom a prenášané už budú konkrétne údaje o stave spotreby. Pri dodatočnej montáži bez spárovania je odosielaná spotreba od okamihu jeho inštalácie - aktivácie.

Dôraz na bezpečnosť

Rádiomodul je vybavený aktívnou antimagnetickou ochranou, ktorá zaisťuje registráciu pokusov o ovplyvnenie funkčnosti celého vodomeru pomocou priloženého magnetu.

Elektronická plomba pri pokuse o odstránenie rádiomodulu z vodomeru  registruje chybový stav a tento je následne  súčasťou vysielaných záznamov.

Radiomodul VIPA VM S na vodoměry Sensus
 

Prínosy

  •  odpočet bez vstupu do bytu
  •  pamäť posledných 18 mesačných námerov
  •  vylúčenie chýb spôsobených ručným spracovaním nameraných údajov
  •  zrýchlenie spracovania nameraných hodnôt
  •  plne kontrolovateľný odpočet bez možnosti zásahu odčítateľa

Kompatibilné zariadenia

Doba životnosti 10 rokov + rezerva
Napájanie 3 V lítiová batéria
Ochrana aktívna antimagnetická ochrana, elektronická plomba proti neoprávnenej manipulácii
Rozmery púzdra (mm) 64 x 34 x 35
Komunikačný protokol RCom - obojstranná šifrovaná komunikácia
Nosná frekvencia 868,299 MHz
Šírka kanála 199.951 kHz
Vysielací výkon (max.) 10 mW
Dátová bitová rýchlosť 19,2 kBd
Pamäť prístroja stavy za posledných 18 mesiacov
Kalendárne funkcie nastaviteľný deň uloženia mesačného stavu
Prevádzková teplota 0 °C - 80 °C
Krytie IP 65

Galéria

Napísal: Super User. Posted in Novinky

BYTTHERM, s.r.o.,

Galéria Siemens centra

Siemens centrum pre kontrolu a riadenie prevádzky centrálneho vykurovania.

Galéria Biomasy

Biomasa a výroba tepla.

Galéria VIPA

VIPA - pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN).

Vipa C a CT

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Plaťte len skutočne spotrebované teplo - efektívna spotreba tepla v domácnosti


Firma BYTTHERM, s.r.o. ako výhradný zástupca pre Slovenskú Republiku Vám predstavuje systém pomerového merania VIPA z Českej Republiky - Liberec,ktorý slúži na rozpočítavanie nákladov za teplo v byte užívateľa. 
Chcete mať istotu, že nebudete platiť za teplo preplytvané susedmi? Umožní Vám to indikátor VIPA C 

VIPA C

Chcete priebežne sledovať priemerné využitie výkonu vyhrievajúceho telesa a znižovať náklady na vykurovanie? Umožní Vám to dvojsnímačový indikátor VIPA CT 

VIPA CT


Princíp funkcie pomerového merača VIPA 

Funkčná časť merača je špeciálne upravený sklenený snímač pracujúci na princípe optickej hustoty v závislosti na teplote spätnej vody ústredného vykurovania a dobe prevádzky. Zmena optickej hustoty sa prejavuje zmenou zafarbenia snímača - postupným zosvetľovaním. Po skončení vyúčtovacieho obdobia je snímač elektronicky vyhodnotený priamo u užívateľa bytu.

INDIKÁTOR VIPA C 

VIPA C


V indikátore VIPA C umiestnenom na spätnej rúrke každého vykurovacieho telesa je zaplombovaný špeciálne upravený sklenený snímač, ktorý reaguje na teplotu rúrky zmenou optickej hustoty. Po skončení zúčtovacieho obdobia je snímač priamo u užívateľa bytu vyhodnotený prenosným elektronickým prístrojom, ktorého údaj slúži pre rozpočet úhrady za vykurovanie. Rozúčtovanie úhrady za vykurovanie systémom VIPA neznevýhodňuje užívateľov okrajových bytov, pretože náklady sú rozúčtované podľa teploty každej miestnosti získané nepriamo z teploty vratnej vody každého vykurovacieho telesa. 

DVOJSNÍMAČOVÝ INDIKÁTOR VIPA CT 

VIPA CT


V indikátore VIPA CT umiestnenom na spätnej rúrke každého vykurovacieho telesa je (rovnako ako v type VIPA C) zaplombovaný špeciálne upravený sklenený snímač, ktorý reaguje na teplotu rúrky zmenou optickej hustoty. Po skončení zúčtovacieho obdobia je snímač u užívateľa bytu elektronicky vyhodnocovaný prenosným prístrojom, ktorého údaj slúži pre rozpočet úhrady za vykurovanie. Každý užívateľ bytu tak sám môže priamo ovplyvniť úhradu za vykurovanie reguláciou výkonu vykurovacieho telesa. To mu uľahčí druhý, teplotný snímač, ktorý okamžite po inštalácii indikátora poskytuje užívateľovi bytu údaj umožňujúci citlivé nastavenie výkonu vykurovacieho telesa. Priamo ukazujúci indikátor VIPA CT umožňuje odpočet okamžitej pomernej spotreby tepla v závislosti na vonkajšej teplote. Tým je užívateľ bytu informovaný o budúcej úhrade za vykurovanie jednotlivých miestností. Doplnením indikátora VIPA C teplotným snímačom je možné bez demontáže získať typ VIPA CT.

Inštalácia pomerových meračov 

Montáž meračov je jednoduchá a uskutočňuje sa bez prerušenia dodávky tepla a úprav vykurovacieho telesa. Pomerový indikátor pozostáva zo spodnej časti objímky, ktorá sa spája s hornou časťou 4 skrutkami priamo na rúrke spiatočky vykurovacieho telesa. Je vyrábaný pre svetlosti rúrok Js 10, 15, 20, 25. Spodná časť objímky indikátorov svetlosti Js 10 a 15 pozostáva z plastovej časti s kovovým vnútrom, pri svetlosti Js 20 a 25 iba z plastu. Inštaláciu je možné previesť bez prerušenia prevádzky vykurovania. K montáži sa používa skrutkovač s nastaviteľným krútiacim momentom. Dotiahnutie sa prevedie tak, aby sa indikátor neotáčal voľne na rúrke. 

Do priestoru v hornej časti sa vloží sklenený snímač s identifikačným číslom, prekryje sa plastovým uzáverom a zaistí plombou. Takto je snímač dokonale chránený proti nežiadúcim vplyvom. Pracovník našej firmy zapíše údaj o montáži (dátum, identifikačné číslo snímača, názov miestnosti a jej plochu) do montážneho listu a po skončení vyúčtovacieho obdobia uskutoční záznam o vyhodnotení snímača. Názvy miestností si môže užívateľ bytu zvoliť podľa zvyku (kuchyňa, obývacia izba, spálňa, detská izba a pod.), ku každej miestnosti sa však priradí plocha v m2. Po skončení montáže sa montážne protokoly odovzdávajú pre ďalšie spracovanie. 

Výmena snímača pre ďalšie vyúčtovacie obdobie 

Indikátory VIPA C sa pred výmenou snímača nedemontujú. Po skončení vyúčtovacieho obdobia sa plomba poruší (najlepšie kliešťami) a vyberie. Odobratím hornej časti meradla sa sprístupní snímač, ktorý vyberieme a vymeníme za nový. Ďalší postup je rovnaký ako pri montáži indikátorov. Pri opakovanej montáži sa v montážnych protokoloch nevypĺňajú údaje týkajúce sa užívateľa a rozmerov jednotlivých miestností. 

Pokiaľ po prevedenej montáži indikátorov VIPA C budete požadovať typ VIPA CT, je možné previesť len výmenu plastového uzáveru za uzáver s teplotným snímačom a nadstavcom bez demontáže meradla. 

 

 
Systém VIPA umožňuje objektívnu kontrolu rozúčtovania tepla. 

Systém VIPA Vám umožní znížiť úhradu za vykurovanie.

Kontakt - Ako sa k nám dostanete

Napísal: Super User. Posted in Novinky

BYTTHERM, s.r.o.

 

BYTTHERM, s.r.o.

Hollého 148/46
957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel.: +421 38 760 29 71

REG.: Okresný súd Trenčín, vl.č.1045/R

IČO: 31446639

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Predpis nájomného: ul. Hollého 148/46, Tel.: 038 381 2129, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Správa domov: ul. Hollého 148/46, Tel.: 038 760 2423, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Havárie a poruchy: Dispečerské centrum, ul. Cibislavská, Tel.: 038 760 2508, 0908 679 887

Pomerové meranie (VIPA): Meranie a Regulácia, ul. 5. apríla (pri mestskej knižnici),              Tel.: 038 760 2089, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Krytá plaváreň: ul. Ferka Urbánka 9, Tel.: 038 760 3714, www.plavarenbanovce.sk


Zadajte prosím adresu a zvoľte smer a nájdete nás okamžite.

Mapa

  • Umiestnenie a lokalizácia objektu BYTTHERM, s.r.o.
  • Zvoľte mapu a súradnice
  • Zvoľte adresu /From addres/ odkiaľ prichádzate 
  • Zvoľte smer /Get directions/ priamo do firmy BYTTHERM, s.r.o, prednastavené