Biomasa - výroba tepla

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Biomasa centrálne riadenie

 

Výroba tepla z biomasy v Bánovciach nad Bebravou.

Rok 2008 - august: Spustenie kotla Kohlbach s výkonom 4 MW  na spaľovanie drevoštiepky do skúšobnej prevádzky.

Rok 2009: 35 % využitie kotla na spaľovanie drevoštiepky v meste Bánovce nad Bebravou.

Rok 2010: Realizácia projektu na využitie kotla na drevoštiepku - dodávka TÚV pre sídlisko Stred.

Rok 2011-2013: Využívanie kotla Kohlbach na drevoštiepku - 100 % využitie na dodávku tepla a TÚV pre sídlisko Dubnička, v letných mesiacoch aj na dodávku TÚV pre sídlisko Stred.

Výroba tepla v Bánovciach nad Bebravou:
40 % - obnoviteľný zdroj
60 % - plyn

Cena tepla je stanovená pre celé mesto jednotná, čo znamená, že je prínosom úspor pre každú domácnosť v meste Bánovce nad Bebravou napojenú na centrálne vykurovanie.

Biomasa kotol

Biomasa kotol

Biomasa

Zákony a legislatíva

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Zákony a Legislatíva

O nás

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Elektrická energia, plyn, voda, teplo. Bez ich dodávky si na začiatku 21 storočia nevieme predstaviť žiadnu civilizovanú domácnosť.

Elgas LogoELGAS, člen skupiny GGE                                                                         GGE a.s. 

Firma BYTTHERM, s.r.o. zabezpečuje do bytov teplo a TÚV. V súčasnej dobe sú energie najvyššie nákladové položky v každej domácnosti. Efektívne zníženie nákladových položiek predstavuje znižovanie mernej spotreby tepla na vykurovanú plochu. Znižovanie mernej spotreby tepla na vykurovanú plochu pri zachovaní tepelného štandardu je možné dosiahnuť radom na seba nadväzujúcich technických opatrení:

Zmeny v tepelných zariadeniach firmy BYTTHERM, s.r.o., po ktorých došlo k výraznému zníženiu energetickej náročnosti vykurovaných domácnosti a občianskej vybavenosti v Bánovciach nad Bebravou od roku 1992 - 2015:

 • osadenie pomerových meračov VIPA na vykurovacie telesa v celom meste
 • rekonštrukcia tepelných zdrojov - výmena kotlov a technológie výroby tepla
 • montáž meračov tepla a TÚV na päte domu
 • montáž bytových vodomerov na TÚV
 • hydraulické vyregulovanie vonkajších rozvodov
 • vybudovanie centrálneho dispečingu
 • plynová kotolňa Sever - rekonštrukcia technológie výroby tepla a TÚV
 • kotolňa Stred - rekonštrukcia technológie výroby tepla a TÚV
 • sever - bezkanálove vedenie systému STAR - PIPE
 • montáž termostatických ventilov
 • vybudovanie komunikačných sieti modernizácia VS - 1 - 4 Dubnička
 • modernizácia energoblok - Stred
 • bezkanálove vedenie Sever
 • hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov TÚV
 • výmena predizolovaného potrubia
 • kotolňa Prednádražie - dodávka a montáž - komíny
 • kotolňa Prednádražie - výmena kotlov
 • výmena predizolovaného potrubia, bezkanálove vedenie Dubnička 1. etapa
 • využitie geotermálnej vody - Prednádražie
 • tepelný kanál - plaváreň, futbalový štadión, hotel Kanada
 • repasácia prietokomerov ÚK - Dubnička
 • termokondenzor Prednádražie
 • overenie a modernizácia pätných meračov ÚK
 • čerpadlá a tlaková stanica k výrobe TÚV Sever 1, Stred
 • čerpadlo Grundfos s frekvenčným meničom kotolňa Dubnička
 • výmenník tepla TÚV ALFA LAVAL VS 1,2,4 Dubnička
 • úprava vody SUPERTOK VS 1 Dubnička
 • bezkanálove vedenie primárnych a sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - VS1, VS4 Dubnička
 • rekonštrukcia a modernizácia ekvitermeckej regulácie kotolňa Sever 1, 2
 • doskový výmenník, ÚK VS 1, 2, 3, 4 - Dubnička
 • bezdrôtový prenos údajov riadiaceho systému výroby ÚK a TÚV na DC
 • rekonštrukcie tepelných rozvodov TÚV Prednádražie, Družstevná ul., 1 - 2. etapa
 • montáž vodomerov TÚV DF 20 na pätu domu - sídlisko Dubnička, Sever, Prednádražie, Stred
 • rekonštrukcia tepelného kanála ÚK a TÚV úsek "A, B, D " Sever
 • výmena predizolovaného potrubia - primárny rozvod Billa - VS4
 • prenos údajov cez komunikačný kábel prednádražie - DC
 • montáž horákov BENTONE - kotolňa Stred, Sever, Dubnička
 • zavedenie riadiaceho systému Siemens novej generácie - nadstavba
 • prenos údajov pre riadenie prevádzky cez vlastnú optickú sieť

 

MODERNIZÁCIA KOTOLNE

 • merná spotreba 83,33 až 127,77 kWh/m2 v roku 2004 oproti 255,55 kWh/m2 v roku 1991
 • kompletná plynofikácia, rekonštrukcia kotolní zo 17 zdrojov na 7
 • výrazné zníženie emisných škodlivín hlboko pod normu
 • hydraulické vyregulovanie primárnych a sekundárnych rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody
 • centrálny dispečing - počítač riadi výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v štyroch kotolniach a 9 výmenníkových staniciach, bezobslužná prevádzka
 • využívanie odpadového tepla z komína
 • využívanie termálnej vody na predohrev teplej úžitkovej vody a pre Plaváreň
 • prenos údajov z pätných meračov tepla domov, kotolní, výmenníkových staníc na centrálny dispečing
 • frekvenčné upravovne vody
 • frekvenčné meniče otáčok elektrických motorov
 • automatické odstraňovanie vodného kyslíka a nečistôt z uzavretých primárnych a sekundárnych rozvodov tepla
 • nepretržitá havárijná služba centrálneho dispečingu pre celé mesto
 • nahradenie starých rozvodov tepla predizolovanými potrubiami

 

MODERNIZÁCIA DOMY

 • pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov VIPA
 • hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK a TÚV
 • termostatické ventily HONEYWEL
 • vodomery na studenú a teplú úžitkovú vodu v bytoch
 • reflexná fólia za radiátorom
 • merač tepla na päte domu
 • merače teplej úžitkovej vody na päte domu

Kontakt - Ako sa k nám dostanete

Napísal: Super User. Posted in Novinky

BYTTHERM, s.r.o.

 

BYTTHERM, s.r.o.

Hollého 148/46
957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel.: +421 38 760 29 71

REG.: Okresný súd Trenčín, vl.č.1045/R

IČO: 31446639

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Predpis nájomného: ul. Hollého 148/46, Tel.: 038 381 2129, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Správa domov: ul. Hollého 148/46, Tel.: 038 760 2423, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Havárie a poruchy: Dispečerské centrum, ul. Cibislavská, Tel.: 038 760 2508, 0908 679 887

Pomerové meranie (VIPA): Meranie a Regulácia, ul. 5. apríla (pri mestskej knižnici),              Tel.: 038 760 2089, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Krytá plaváreň: ul. Ferka Urbánka 9, Tel.: 038 760 3714, www.plavarenbanovce.sk


Zadajte prosím adresu a zvoľte smer a nájdete nás okamžite.

Mapa

 • Umiestnenie a lokalizácia objektu BYTTHERM, s.r.o.
 • Zvoľte mapu a súradnice
 • Zvoľte adresu /From addres/ odkiaľ prichádzate 
 • Zvoľte smer /Get directions/ priamo do firmy BYTTHERM, s.r.o, prednastavené 

Vipa Radiomodul VM S

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Rádiomodul VIPA VM S na vodomery Sensus

Elektronický rádiomodul VM S je určený pre montáž na vodomery Sensus Residia pre umožnenie vzdialeného odpočtu nameraných hodnôt.

Rádiomodul je možné osadiť na vodomer pri jeho výrobe, montáži alebo kedykoľvek dodatočne a vďaka tomu je vhodný i pre existujúcich užívateľov s už nainštalovanými vodomermi. Pri osadení je nutné spárovať  konkrétny rádiomodul s vodomerom a prenášané už budú konkrétne údaje o stave spotreby. Pri dodatočnej montáži bez spárovania je odosielaná spotreba od okamihu jeho inštalácie - aktivácie.

Dôraz na bezpečnosť

Rádiomodul je vybavený aktívnou antimagnetickou ochranou, ktorá zaisťuje registráciu pokusov o ovplyvnenie funkčnosti celého vodomeru pomocou priloženého magnetu.

Elektronická plomba pri pokuse o odstránenie rádiomodulu z vodomeru  registruje chybový stav a tento je následne  súčasťou vysielaných záznamov.

Radiomodul VIPA VM S na vodoměry Sensus
 

Prínosy

 •  odpočet bez vstupu do bytu
 •  pamäť posledných 18 mesačných námerov
 •  vylúčenie chýb spôsobených ručným spracovaním nameraných údajov
 •  zrýchlenie spracovania nameraných hodnôt
 •  plne kontrolovateľný odpočet bez možnosti zásahu odčítateľa

Kompatibilné zariadenia

Doba životnosti 10 rokov + rezerva
Napájanie 3 V lítiová batéria
Ochrana aktívna antimagnetická ochrana, elektronická plomba proti neoprávnenej manipulácii
Rozmery púzdra (mm) 64 x 34 x 35
Komunikačný protokol RCom - obojstranná šifrovaná komunikácia
Nosná frekvencia 868,299 MHz
Šírka kanála 199.951 kHz
Vysielací výkon (max.) 10 mW
Dátová bitová rýchlosť 19,2 kBd
Pamäť prístroja stavy za posledných 18 mesiacov
Kalendárne funkcie nastaviteľný deň uloženia mesačného stavu
Prevádzková teplota 0 °C - 80 °C
Krytie IP 65